Công cụ tiếp cận dài

- Sep 06, 2018-

Long đạt công cụ đóng gói khá tinh tế, với màu sắc tươi sáng, công cụ rất hữu ích cho khu vườn.

long reaching tool


Một cặp:Mở rộng Grabber Tiếp theo:Dưới cánh tay nạng